Karakteristiek

In de 13e eeuw werd deze eenvoudige zaalkerk gebouwd. Er volgden veel her- en verbouwingen en restauraties. Bij de laatste restauratie van 2005 werd de eerder gesloopte sacramentsnis weer in de oostmuur aangebracht en voorzien van de gotische bekroning. Het kromme schip en de ingedeukte noordmuur geven de ouderdom van de kerk prijs, ondanks de modern ogende pleisterlaag. Bovenop de westgevel prijkt een merkwaardig inspringende dakruiter met een klok uit 1630. Van binnen valt vooral de sacramentsnis op. De preekstoel uit de 18e eeuw komt van de kerk in Heveskes.

Gebruik

De kerk wordt nu gebruikt door oud-katholieken, een gemeenschap die zich afscheidde van Rome in 1723 en na 1870. Een kerk met een eigen geschiedenis die teruggaat tot de komst van het christendom in ons land ten tijde van Willibrord. Daarom die naam: oud-katholiek