Karakteristiek

In de 13e eeuw werd deze eenvoudige zaalkerk gebouwd. Er volgden veel her- en verbouwingen en restauraties. Bij de laatste restauratie van 2005 werd de eerder gesloopte sacramentsnis weer in de oostmuur aangebracht en voorzien van de gotische bekroning. Het kromme schip en de ingedeukte noordmuur geven de ouderdom van de kerk prijs, ondanks de modern ogende pleisterlaag. Bovenop de westgevel prijkt een inspringende dakruiter. Van binnen valt vooral de sacramentsnis op. De preekstoel uit de 18e eeuw komt van de kerk in Heveskes.

Gebruik

De kerk wordt niet meer gebruikt voor de eredienst. Wel op Kerstavond, dan vindt er in een doorgaans stampvolle kerk een Kerstavonddienst plaats onder verantwoordelijkheid van de PKN. Kinderen van de dorpsschool vormen traditioneel een gelegenheidskoor en luisteren de dienst op. Veel koren weten inmiddels de weg naar Engelbert te vinden, zodat er regelmatig concerten te beluisteren zijn. Er is een piano aanwezig en de kerk beschikt over een geluidsinstallatie en een ringleiding. Het orgel mag bespeeld worden. De kerk wordt gebruikt voor begrafenissen en afscheidsdiensten. Er worden huwelijken gesloten en feestjes gevierd. De basisschool van Engelbert maakt regelmatig gebruik van de kerk. De kerk is ook uitstekend geschikt voor exposities. De kerk heeft geen vaste kerkbanken meer, maar losse stoelen waardoor iedere gewenste opstelling gemaakt kan worden. In de pauze van concerten en lezingen kan op verzoek koffie en thee geschonken worden. Mèt huisgemaakt gebak. Kijk ook eens op de website van de Culturele Commissie Engelbert: www.ccengelbert.nl