Nederlandse Hervormde Kerk

In de 13e eeuw werd deze eenvoudige zaalkerk gebouwd. Boven op de westgevel prijkt een merkwaardige dakruiter met een klok uit 1630. De preekstoel uit de 18e eeuw komt van de kerk in Heveskes.   Er volgden veel her- en verbouwingen en restauraties. Bij de laatste restauratie van 2005 werd de eerder gesloopte sacramentsnis weer in de oostmuur aangebracht en voorzien van de gotische bekroning. Het kromme schip en de ingedeukte noordmuur geven de ouderdom van de kerk prijs, ondanks de modern ogende pleisterlaag. 

Lees meer