Kerk Engelbert

Prominent in het dorp Engelbert is het witte kerkje aanwezig. In de donkere maanden extra opvallend doordat het dan in de schijnwerpers staat.

In de 13-de eeuw werd deze eenvoudige zaalkerk gebouwd.  Bovenop de westgevel (de ingang van de kerk) prijkt een merkwaardige dakruiter met een klok uit 1949.

In het koor zijn overblijfselen die eraan herinneren dat het een Katholieke kerk is geweest: een sacramentsnis in de oostmuur en een piscina in de westmuur.

In het koor bevinden zich opmerkelijke grafstenen uit de 18-de en 19-de eeuw.

De preekstoel uit de 18-de eeuw komt uit de kerk van Heveskes. In de kerk is een  Flentrop orgel aanwezig dat recentelijk is gerestaureerd.

Door het pleisterwerk aan de buitenkant van de kerk is niet meer te zien dat er nestholten voor vogels waren aangebracht. Niet uit milieuvriendelijke overwegingen, maar om jonge vogels te kunnen vangen voor consumptie. In het Groninger land is geen ander voorbeeld bekend van een kerk met vogelnestholten.

De kerk ademt eenvoud en soberheid: een oase van rust. Muziek en zang komen tot hun recht door de uitstekende akoestiek van de kerk.

Lees meer

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda